Takuut

Takuut

Yleistä

 • Noudatamme autoalan neuvottelukunnan (AUNE) laatimia moottoriajoneuvon korjausehtoja.

 • Myönnämme tehdylle työlle ja varaosille AUNE korjausehtojen mukaisen 6 kk:n / 15 tkm:n takuun, ellei toisin mainita.

 • Auton ylläpidon/huollon/korjausten/määräaikaishuoltojen tai asianmukaisen käytön laiminlyöminen johtaa takuiden raukeamiseen.

 • Jakohihnan vaihdon takuu edellyttää sen säännöllistä tarkastamista ja kireyden säätämistä tarvittaessa.

 • Jakohihna tulee tarkastaa vähintään 30 tkm:n tai kahden vuoden välein.

 • Myöntämämme takuut eivät siirry auton vaihtaessa omistajaa uudelle omistajalle, vaan raukeavat.

 • Takuiden raukeaminen ei poista virhevastuuta, joka on aina tapauskohtainen.

 • Mikäli työssä käytetyt varaosat rikkoontuvat takuuaikana, eivätkä ole Autokorjaamo Vepsäläisen itsensä hankkimia, hakee asiakas korvauksen kertyneistä kuluista osatoimittajalta. Tällaisessa tapauksessa asiakas on velvollinen kustantamaan rikkoontuneen osan vaihtotyön itse.

 • Takuutöissä OverPaint ei korvaa välillisiä kuluja, kuten matkakulut, puhelinkulut ja seisontapäivärahat.

 • Auton on oltava yksityiskäytössä Suomessa (ei koske huolenpitopalveluasiakkaita).

 • Takuuaika on voimassa osan asennuspäivästä alkaen.

 • Takuuseen asennettu varaosa ei jatka alkuperäistä takuuaikaa.

 • Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet normaalien takuuehtojen mukaisesti.

 • Jatkettu takuu koskee vain autokorjaamossa autonvalmistajan tai varaosavalmistajan asennusohjeiden mukaisesti asennettua varaosaa.

 • Takuuseen kuuluvaa havaittua vauriota ei saa suurentaa jatkamalla viallisen auton käyttöä tai viivyttelemällä korjausta.

 • Tämä OverPaintin antama takuu ei muuta autonvalmistajan tai sen Suomen maahantuojan määrittämää huolto-ohjelmaa tai säännöllisiä ja tarveperusteisia tarkistuksia.

 • Huollot ja korjaukset on tehtävä laadukkaasti ammattitaitoisessa korjaamossa annettuja huolto- ja asennusohjeita noudattaen.

 • Takuu ei koske akkuja, polttimoita ja pyyhkijänsulkia.

Takuu ei korvaa vikoja, jotka ovat syntyneet tai joiden syntymistä on edesauttanut:

 • Normaali kuluminen tai virheellinen asennus

 • Karstoittuminen, ruostuminen, syöpyminen tai lika

 • Yhteen sopimattomien varaosien tai tarvikkeiden käyttö

 • Asennuksessa käytetyt väärät työkalut

 • Puutteellinen tai tekemätön huolto

 • Asennettu lisälaite tai ohjelma

 • Auton teknisiin ominaisuuksiin tehdyt muutokset

 • Huolimaton tai virheellinen käyttö, hoito tai säilytys

 • Auton valmistajan ohjeiden vastainen käyttö tai kuljetus

 • Auton käyttö yleisten teiden ulkopuolella tai kilpailukäyttö

 • Muusta viasta aiheutunut seurannaisvahinko

 • Muut ulkopuoliset tekijät